Příběhy hradů Zlínského kraje na hradě Lukov

16.6.2019, 23:59 – 31.7.2019, 23:59

Výstava představí na dvaceti osmi panelech vybrané příběhy hradů nacházejících se na území Zlínského kraje.

Cena vstupenky: vstup v rámci vstupného do areálu hradu Kč

"Středověká krajina hustých neprostup­ných lesů s nedobytnými hrady na do­minantních kopcích. K hradům táhnou zbrojnoši v naleštěných brněních na mohut­ných koních. Obléhají je, utkávají se v litých šermířských soubojích. To je klukovská před­stava plná romantiky. A z ní se zrodilo nadšení, proměněné v touhu dozvědět se něco o vý­voji hradních staveb, o jejich opevnění a hlav­ně o životě v jejich areálech," uvádí autor výstavy Jiří Holík.

Výstava vznikla v návaznosti na vydání knižní monografie Hrady Zlínského kraje, publikaci v roce 2018 vydal Spolek přátel hradu Lukova ve spolupráci se Zlínským kraje za finanční podpory řady měst a obcí, v jejichž katastru se nachází hrad či jeho pozůstatky.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 16. června do 31. července 2019 v západním paláci hradu Lukov, vždy v návštěvní dobu.

Vstup na výstavu je v rámci vstupného do areálu hradu:
základní vstupné 60 Kč / snížené vstupné 40 Kč / rodinné vstupné 160 Kč

Facebook událost