Dny evropského dědictví na Příhrádku

16.9.2017, 9:30 – 17.9.2017, 18:00

Stejně jako v předešlých letech, i v roce letošním se zapojíme do oslav Dnů evropského dědictví. Na co se můžete u nás na Příhrádku v sobotu 16. září těšit?

Cena vstupenky: zdarma, , ,  Kč
Dny evropského dědictví na Příhrádku

 

  • Komentované prohlídky běžně nepřístupnými objekty Příhrádku a Galerií města Pardubic. Začátek v 9:45 hod. a 12:30 hod. (sraz před kašnou).

Pro velký zájem veřejnosti i v letošním roce zpřístupníme běžně nepřístupné historické části Příhrádku. Komentované prohlídky se uskuteční v doprovodu Mgr. Bohdana Šedy, autora stavebně-historického průzkumu Příhrádku.

  • Výstava Mozaika tradic Pardubického kraje: zpřístupněna po celý víkend v čase 10: 00 až 18:00 v Galerii města Pardubic

V prostorách Galerie města Pardubic bude představena expozice Mozaika tradic Pardubického kraje, která představí jevy tradiční lidové kultury zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Jedná se například o masopustní obchůzky z Hlinecka, vodění jidáše, Věneček ve Vejvanovicích nebo třeba tradiční výrobu dýmek na Prosečsku. Druhá část výstavy bude věnovaná řemeslníkům oceněným titulem Nositel tradice Pardubického kraje v oboru tradičních řemesel.

  • „Postav si svou památku“ pro malé i velké: od 10:30 do 15:00 hodin ve venkovních prostorách Příhrádku (při špatném počasí ve velké zasedací místnosti NPÚ).

V průběhu dne si budou moci všichni návštěvníci zahrát na stavitele památek a ověřit si svoje znalosti z české historie. Pro malé i velké zvídavce budeme mít připraveny dřevěné stavebnice, 3D puzzle, kvízy apod.

Kulturní program na Příhrádku bude pokračovat i v neděli 17. 9. 2017 v režii Galerie města Pardubic.