Městské muzeum v Železném Brodě se zaměřuje na umělecké sklářství a podhorský folklor

14. prosinec 2023, 21:13
Městské muzeum v Železném Brodě se zaměřuje na umělecké sklářství a podhorský folklor

Železný Brod je město v Českém ráji, spadá pod Liberecký kraj. Nachází se zhruba 11 km jihovýchodně od Jablonce nad Nisou. Historie vzniku městského muzea v Železném Brodě sahá na sklonek 19. století, kdy se začal z různých zdrojů pozvolna vytvářet sbírkový fond.

Sbírky

Sbírkový fond muzea obsahuje 12 podsbírek. Mezi nejobsáhlejší podsbírky patří podsbírka skla a podsbírka etnografie. Nicméně ani ostatní podsbírky nejsou zanedbatelné a obsahují řadu zajímavých exemplářů. Mezi podsbírky muzea dále patří podsbírky archeologie, bižuterie, militaria, obrazy, plastiky, přírodniny, textil, fotografie, pohlednice.

Expozice

Muzeum se skládá ze dvou složek. Sklářská expozice je umístěna v budově na náměstí 3. května 37. Národopisná expozice se nachází na Bělišti v památkově chráněné části Železného Brodu zvané Trávníky.

Sklářská expozice

V roce 2023 byla celá budova muzea na náměstí 3. května z důvodu rekonstrukce uzavřena. Na novou sklářskou expozici se můžete těšit na začátku roku 2024.

Národopisná expozice

Národopisná expozice je umístěna v největší železnobrodské roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště. Každá z devíti místností je zaměřena na určitou oblast historie Železného Brodu a jeho nejbližšího okolí. Návštěvníci mohou shlédnout předměty dokumentující geologický vývoj Železnobrodska s ukázkami použití nerostů, které se na jeho území těžily – břidlice, vápence a železné rudy. K vidění je stará školní třída, cechovní předměty, ševcovský koutek s verpánkem, kopyty a nezbytným potěhem. V jedné z místností je rekonstruovaná pekařská dílna s pecí, díží a kopistem na zadělávání těsta, a především s ukázkou dřevěných, bohatě řezaných perníkářských forem.

Muzejní prodejna na Bělišti

 V muzejní prodejně na Bělišti je nově rozšířen sortiment o nové produkty od místních řemeslníků a dobročinných organizací. Kromě nových výrobků nabízíme také publikace týkající se historie Železného Brodu a pohledy od Jiřího Škopka a dalších autorů. Muzejní prodejna v národopisné expozici nabízí výrobky řemeslné produkce – užitkovou a dekorativní keramiku, dřevěné a textilní hračky, perníky, textil, kožené výrobky, šperk, boží požehnání, pohlednice, fotografie, publikace, turistické známky, turistické vizitky, magnetky. Přijďte si vybrat z široké nabídky regionálních řemeslných výrobků a objevte krásy Běliště, kde se zastavil čas.

Publikace Brodec a Volha

Muzeum v Železném Brodě vydalo dvě publikace, které se zaměřují na historii města a jeho dědictví. První publikace s názvem "Volha byl náš přístav" pojednává o legendární hospodě, která stála na malém náměstí až do své demolice. Tento hostinec existoval celých 130 let a publikace nabízí množství fotografií a příběhů, které se týkají jeho historie.

Druhá publikace s názvem "Brodec, obrázky z historie městské čtvrti" se věnuje jedné z městských čtvrtí Železného Brodu. Připomíná její první známé obyvatele, zabývá se průmyslovým i stavebním vývojem a jistou poetiku nalézá i v betonových zákoutích sídliště na Vápence.

Přijďte navštívit toto jedinečné muzeum, krom nových poznatků zde najdete mnoho zajímavého k vidění a třeba si i něco odnesete.

Městské muzeum v Železném Brodě

adresa: nám. 3. května 37, 468 22 Železný Brod
telefon: +420 483 389 081

https://muzeumzb.cz/cs/