Madrigal včera a dnes II

12.9.2019, 19:00 – 21:00

Koncert. Kongresové centrum Zlín - Malý sál, Zlín. Czech Ensemble Baroque Quintet spojuje starou hudbu s moderním světem. V roce 2018 premiéroval hned čtyři cykly soudobých madrigalů v konfrontaci se svými historickým předobrazy.

Cena vstupenky: 130/100 Kč

Autory jako Monteverdi, Lasso, Arcadelt, Gallus a další se inspirují přední žijící skladatelé - v tomto programu Jiří Miroslav Procházka s cyklem Bolebraní. Spolu s básníkem Radovanem Šťastným zde v českých sonetech vytvořili obraz vášně, radosti i smutku.