VELIKONOČNÍ VÝPAL ZAKUŘOVANÉ KERAMIKY

16.4.2019 – 18.4.2019, 23:59

Další z našich redukčních výpalů věrných kopií pozdně středověké zakuřované keramiky různých typů. Nakládání výrobků do pece v úterý od 14 do 15 hodin, vlastní výpal ve středu od 8 do 17 hodin, vyndavání výsledků z pece ve čtvrtek v 15 hodin. Ve všech případech budou u pece přítomni sdílní kolegové.