Prácheňské muzeum v Písku

12. březen 2024, 17:54
Prácheňské muzeum v Písku

Když výbor při Radě Evropy ocenil v roce 1996 Prácheňské muzeum v Písku čestnou cenou „Evropské muzeum roku“, konstatovala naprostá většina českých i zahraničních návštěvníků, že se tak stalo oprávněně. Vzorně upravené, moderně navržené expozice poskytují plastický obraz píseckého regionu v širším kontextu někdejšího prácheňského kraje.

Návštěvníka čekají témata Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku. Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (což je ojedinělá expozice živých tvorů v muzeu). V roce 2010 přibyly k tomuto výčtu další dvě zajímavé expozice – Písecký venkov v 19. století a Obrazová galerie českých panovníků. Kromě toho disponuje muzeum prostorami pro krátkodobé výstavy. Jsou jimi především rozlehlá Galerie ve druhém patře křídla nad řekou a Malé výstavní síně v přízemí, pro drobnější výstavy je pak využívána chodba podél muzejní knihovny.

Rozhodně nečekejte statické zaprášené muzeum, expozice jsou velmi moderně a interaktivně pojaty, muzeum navíc nabízí řadu workshopů a krátkodobých akcí a výstav.

Muzeum spravuje i nedaleký Památník Adolfa Heyduka, což je v podstatě unikátně zachovalý secesní interiér měšťanského domu, který je doplněn zajímavou expozicí, mapující život Pootavského slavíka. Navštívit můžete i pobočku muzea v nedalekém Protivíně či přírodní rezervaci Řežabinec u Ražic, kde ornitologové z Prácheňského muzea každoročně pořádají akce spojené s pozorováním a kroužkováním ptactva.

Prácheňské muzeum v Písku

adresa: Velké nám. 114, 397 24 Písek
telefon: 382 201 111
e-mail: [email protected]

www.prachenskemuzeum.cz