Fotograf Festival 2018

27.9.2018 – 27.10.2018, 23:59

Fotograf Festival je zaměřený na přesahy fotografie do současného umění. Jedná se o projekt, který je založen na spolupráci několika kulturních institucí v Praze a představuje sérii výstav, filmových projekcí a dalších akcí překračujících rozsah média fotografie.

Tématem tohoto ročníku je hranice mezi pracovním a volným časem. Fotograf Festival se v roce 2018 představí pod názvem Ne-práce: zaměstnání volnem a přinese výstavy, diskuze a doprovodný program propojující médium fotografie s diskutovanými sociálními otázkami z oblastí práce a volného času. Jako každý rok se zaměří i na specifika fotografie a reprodukovatelného obrazu jako takového a to skrze tvorbu zahraničních i domácích autorek a autorů.