Komentovaná prohlídka výstavy „Strašnice...zahrada Prahy, brána armád“ s autorkou

30.5.2018, 18:00 – 17.10.2018, 18:30

Projděte si v Muzeu hlavního města Prahy historii další pražské čtvrti, Strašnic s autorkou této výstavy!

Cena vstupenky: 60 Kč

Autorka Vás provede výstavou „Strašnice…zahrada Prahy, brána armád…“, která je již osmým dílem projektu o pražských čtvrtích. Představuje oblast, která se stala součástí Velké Prahy až v roce 1922. Do té doby náležely Strašnice k pražskému předpolí, které bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou či bitvou o Prahu.

Až do 19. století tvořily Strašnice součást zemědělského zázemí Prahy, od 14. do počátku
17. století se tu kromě polí rozkládaly rozsáhlé vinice a chmelnice. Původní nevelká ves ležící na důležitých obchodních cestách o několika málo číslech popisných se v 18. a 19. století postupně rozrůstala a na konci 18. století vznikly samostatné Nové Strašnice.

Stavební boom pak zaznamenáváme od přelomu 19. a 20. století a během první poloviny
20. století se Strašnice staly důležitou rezidenční oblastí pražských středních vrstev.

Velkou proměnu zaznamenaly Strašnice v druhé polovině 20. století, kdy byla zastavěna již většina plochy strašnického katastru.