MYSLÍM, TEDY JSEM - Divadlo Antonína Dvořáka

Poprvé se jako tvůrci choreografií (nikoli jen jako tanečníci) na scéně Divadla Antonína Dvořáka představí ti členové ostravského baletního souboru, kteří v sobě našli odvahu a ctižádost předvést svůj kreativní potenciál ve vlastní autorské tvorbě.

MYSLÍM, TEDY JSEM - Divadlo Antonína Dvořáka
  • Adresa:
    Čs. legií 148/14
    Ostrava – Moravská Ostrava 701 04
Jako titul inscenace a základní společné téma si mladí tvůrci vybrali ikonický výrok klasika racionalistické filosofie Reného Descartese. Autoři se programově hlásí k představě tance chápaného jako „myšlení pohybem". Jejich tanec je vědomým hledáním výrazových prostředků spíše než intuitivním vyjadřováním emocí.
Inspirace základními fyzikálními zákony, jako je gravitace, vede ke studiu podstaty tělesnosti a choreografové za ní objevují symbolické roviny vnímání světa. Jiní tvůrci zkoumají vybrané mytologické příběhy, kosmologické vize, ale vytvářejí také vědecky detailní studie nejrozmanitějších emocí a neváhají sáhnout až k matematicky přesnému zápisu tanečního pohybu. 
Paleta zajímavých hudebních žánrů od renesanční a barokní hudby, hudby Fryderyka Chopina z období romantismu přes mnoho hudebních žánrů 21. století, jako jsou například hudební minimalismus Arvoa Pärta, filmová a scénická hudba Maxe Richtera, elektronická hudba dánského skladatele Anderse Trentemøllera, dotváří atraktivní podobu inscenace.
 
 
Premiéra 20. června 2018 v Divadle Antonína Dvořáka