Médium figura

14.7.2017 – 8.10.2017, 23:59

Výstava volně navazuje na úspěšný projekt Galerie hlavního města Prahy Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914, který získal ocenění „skupinová výstava roku 2016”.

Médium figura
  • Adresa:
    Karlova 189/2
    Praha 1 110 00

Médium figura je kurátorským výběrem českých a slovenských umělců, kteří se zabývají tématem figury v současnosti. Výstava se již neomezuje pouze na klasické sochařské pojetí, ale na figuru jako médium, ke kterému je možné se vztahovat pomocí různých historických i osobních odkazů – od řeckého kanonického zobrazení jako východiska přes práci s videem, filmovým pásem, fotografií až po instalaci a vyprázdnění tělesnosti