Vychází kniha o benešovské architektuře! Vrstvy města: 20 kapitol o architektuře Benešova

25. listopad 2021, 10:04
Vychází kniha o benešovské architektuře! Vrstvy města: 20 kapitol o architektuře Benešova

Vychází kniha o benešovské architektuře! Vrstvy města: 20 kapitol o architektuře Benešova vydává Muzeum umění a designu Benešov, kde si knihu můžete od 2. 12. zakoupit. Ve 20 kapitolách popisují autorky nejvýznamnější benešovské stavby jako je Hotel Karlov, Městská spořitelna nebo kostel sv. Anny a postupně odkrývají jednotlivé vrstvy města, ať už v historické, geografické nebo sociologické rovině. V jednotlivých příbězích se ukazuje jak důležitý je vztah investora a architekta, jako v případě Josefa Pleskota a Mojmíra Chromého při stavbě radnice. Nebo jak můžou historické stavby vytvářet identitu města, jako je tomu i torza minoritského kláštera na Karlově.

Kromě přesného architektonického a historického popisu jednotlivých staveb se kniha zaměřuje na příběhy, které jsou s domem spojené a na význam, který má daná stavba pro město jako celek. “Jednotlivé kapitoly jsou provázané nejen postupným vývojem města, ale i významnými obyvateli, kteří se na jejich výstavbě často podíleli ať již z pozice investora či architekta. Právě jejich citace, společně s výpověďmi dalších lidí, kteří jsou s budovami spojeni, najdete v každé kapitole,” popisuje jedna z autorek publikace Lenka Chýlová.

V knize se objeví stavby, které jsou s architekturou v Benešově neodmyslitelně spjaty, ať už jde o dvě stavby od Otakara Novotného, Radnici od Josefa Pleskota nebo Hotel Karlov od Ladislava Lábuse. Nesmí chybět ani významné stavby z minulosti jako kostel sv. Anny nebo torzo minoritského kláštera na Karlově. Několik kapitol se věnuje velkému stavebnímu rozmachu na přelomu 19. a 20. století, konkrétně budovám Hotelu Pošta, gymnáziu nebo Okresní hospodářské pokladně (dnes MUD). 

“Ve většině případů popisují texty vždy budovy, které stále ještě stojí a čtenář se tak na ně může jít podívat (kromě několika soukromých staveb). Výjimkou jsou dvě kapitoly, které popisují bourání Benešova v 70. a 80. letech na základě nového urbanistického plánu. První kapitola se věnuje proměně Malého náměstí a výstavbě budovy dnešní polikliniky a druhá se zabývá židovskými stavbami v Benešově a příběhu zbořené synagogy a starého židovského hřbitova,” říká druhá autorka Barbora Pavliš.

Graficky publikaci zpracovala Markéta Steinertová. Texty doplňuje bohatá fotografická dokumentace Viktora Szemzö. Fotografie nechávají vyniknout jednotlivé stavby a dávají čtenáři možnost nahlédnout i do jinak nepřístupných interiérů soukromých staveb. Szemzö se ale nevyhýbá zachycení skutečného stavu věcí a poukazuje i na často absurdní místa v okolí staveb, nebo na nepříliš povedené rekonstrukce. Knihu doplňuje soubor 10 pohledů, které dokreslují současnou podobu města.

Kniha volně navazuje na výstavní projekt DŮM X MUD, který autorky připravily pro MUD v minulém roce. S křtem knihy, který v MUD proběhne 2. 12. od 18:30, bude muzeu otevírat i dlouhodobou expozici Moderní Benešov / architektura a urbanismus v Městské výstavní síni. Kniha bude k dostání v Muzeu umění a designu, na webu muzea a ve vybraných artových knihkupectví.

Muzeum umění a designu Benešov

Malé náměstí 74, 256 01, Benešov
úterý–neděle 10:00–18:00
pondělí – zavřeno
mudbenesov.cz
facebook.com/mudbenesov

instagram.com/mudbenesov