Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté - Jarní tóny mládí

26. únor 2015, 13:33
Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté - Jarní tóny mládí

Třiadvacátý ročník cyklu Svátky hudby v Praze Václava Hudečka předznamená v březnu jaro svěžím koncertem, který představí úspěšné mladé české umělkyně – fagotistku Denisu Beňovskou a flétnistku Marii Ptákovou v programu cele zasvěceném barokní hudbě. V úterý 17. března mládí rozkvete po boku hostitele – houslisty Václava Hudečka – a za doprovodu Barokního orchestru konzervatoře pod taktovkou Jakuba Kydlíčka v sále Pražské konzervatoře.

Pro koncertní cyklus Svátky hudby v Praze je podpora mladých umělců stěžejní. Mnoho v současné době již renomovaných a úspěšných hudebníků, kteří se dokázali prosadit na domácí i zahraniční scéně, začínalo právě na „svátečních“ prknech. Objevem letošního ročníku je duo mladých hráček na dechové nástroje – fagotistka Denisa Beňovská a flétnistka Marie Ptáková.

Bratislavská rodačka Denisa Beňovská se narodila 6. října 1992 v hudební rodině. V šesti letech začala hrát na zobcovou flétnu na ZUŠ Štefánikova v Bratislavě. Pod vedením prvního fagotisty Slovenské filharmonie Petra Kajana se ve třinácti letech dostala na Státní konzervatoř v Bratislavě- do cyklu „Mimořádné studium“. O rok později nastoupila na Pražskou konzervatoř k prof. Michaelu Vernerovi. Absolvovala orchestrálním koncertem s Koncertem B dur W. A. Mozarta ve spolupráci s Talichovou komorní filharmonií. Už při studiích na konzervatoři vypomáhala v několika renomovaných orchestrech jako například Komorní orchestr Národního divadla, Orchester Berg, Český Národní symfonický orchestr apod. Momentálně studuje na Hudební Akademii Múzických Umění v Praze u prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla. Pravidelně vystupuje s několika komorními soubory, se kterými koncertuje po celé České republice, ale i v zahraničí (Polsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko). V červnu tohoto roku se umístila jako třetí na sólové soutěži fagotistů v Ratajích nad Sázavou a v srpnu téhož roku se svým dechovým Kalabis Kvintetem obhájila rovnou dvě první místa v soutěži pořádané Hudební Akademií ve Vídni „Kammermusik für Blasinstrumente“ - ISA, International Summer Academy 2014. Díky této ceně dostal tento soubor možnost interpretovat „Quintetto per stromenti a fiato“ od českého autora Iši Krejčího na slavnostním koncertě vítězů v sále ORF ve Vídni. Soubor pěti mladých hudebnic obhájil i první cenu na soutěži Karla Dittersdorfa a hudebního klasicismu, Vidnava 2014, kde nejenže dostaly první místo, ale získaly i titul laureáta soutěže.

O rok starší Marie Ptáková zahájila svá studia na Pardubické konzervatoři v oboru klavír, posléze přešla na Pražskou konzervatoř a začala studovat hru na flétnu, ke které později přidala ještě cembalo. Své hudební znalosti si pravidelně doplňuje na mistrovských kurzech a od roku 2000 se účastní celé řady hudebních soutěží, kdy se od krajských kol vypracovala i k přednímu umisťování v soutěžích celonárodních i mezinárodních.

Mladistvost večera podtrhne Barokní orchestr Pražské konzervatoře, který byl zřízen ředitelem konzervatoře Pavlem Trojanem v roce 2012. Smyslem existence tělesa je poskytnout mladým studentům vzdělání v repertoáru a stylu interpretace hudby předklasického stylového období. Soubor, přestože užívá nástroje moderní, usiluje o interpretaci podpořenou znalostí dobové estetiky. Asámbl provedl za krátkou dobu své existence řadu významných orchestrálních děl vrcholného baroka, významnou položkou je rovněž dílo J. D. Zelenky, orchestr se nevyhýbá ani zcela neznámým opusům – na jaře 2014 provedl teprve jako druhý soubor v novodobé historii kompletní verzi sepolcra Zpívaná rozjímání F. A. Míči. Uměleckým řízením orchestru byl pověřen Jakub Kydlíček, s orchestrem spolupracují I hostující dirigenti, jako např. V. Spurný či Petr Zejfart.

V podání těchto umělců se můžete těšit na skladby barokních autorů – Jeana-Phillipa Rameaua, Jean-Ferryho Rebela, Georga Phillipa Telemanna nebo Antonia Vivaldiho. Vstupenky na koncerty cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, jsou v prodeji v sítích Ticketportal a Ticketpro.

Více informací najdete na www.svatkyhudbyvpraze.cz.