Opočno opačně... (co obvykle uzamčeno, odemkneme)

22.10.2022, 23:59 – 23.10.2022, 23:59

Mimořádná prohlídka běžně nepřístupných prostor opočenského zámku.

Cena vstupenky: 230 Kč
Co uvidíte:

Studniční věž "Hladomorna"

Významný prvek gotického hradu, který v těchto místech stával. Naposledy sloužící jako byt posledního majitele zámku.

Stříbrnice

Místnost pro uložení cenností.

Spojovací chodba

Zhruba čtvrt kilometru dlouhá chodba propojující zámeckou budovu s letohrádkem zamýšlená nepochybně i jako chodba úniková. Zastávkou bude oratoř kostela Nejsvětější Trojice.

Letohrádek

Stavba v horní části zámeckého parku postavena v letech 1601 až 1602 rodem Trčků z Lípy. Předlohou se stal královský letohrádek v pražské Staré královské oboře.

 Časy prohlídek: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.

 Vstupenky si lze zakoupit v pokladně zámku či online (nelze rezervovat)

 Se zakoupenou vstupenkou se dostavte ve stanovený čas na arkádové nádvoří.