Sólový zpěv pro děti a pro dospělé - lektorka Marhoulová v KC Průhon

4.9.2023 – 26.6.2024, 23:59

Individuální výuka spočívá především v přirozeném rozvoji hlasu každého jedince. Je zaměřena na konkrétní hlasové dovednosti každého žáka zvlášť a vedena snahou je dále rozvíjet. 

Cena vstupenky: za pololetí 2400-3800 Kč
Sólový zpěv pro děti a pro dospělé - lektorka Marhoulová v KC Průhon
  • Adresa:
    Socháňova 1220/27
    Praha 6 - Řepy 163 00

Základy jsou postaveny na správné technice, na nácviku přirozeného pěveckého postoje a v případě nutnosti se pracuje i na odbourání svazujícího pocitu, nervozity a strachu. 

Žákům jsou předávány základy hudební nauky, ovládání rytmu a správného pěveckého dýchání. Jedním z cílů výuky je zbavit děti i dospělé  trémy a dodat jim sebevědomí v projevu a to nejen ve zpěvu, ale i v celkovém vystupování. Ať se jedná o začátečníky či pokročilé je lektorka otevřená výběru repertoáru tak, aby žáci zpívali, co je baví, ale zároveň to pro ně bylo technicky a hlasově zvládnutelné. V neposlední řadě je pozornost soustředěna na výrazový projev dle charakteru písně a přirozený výraz žáka. Individuální výuka je zaměřena na osvojení základních interpretačních dovedností, tzn. ovládnutí pěvecké a dechové techniky: měkké a opřené nasazení tónu, správná pěvecká výslovnost a frázování, schopnost vyjádřit obsah a výraz zpívaných skladeb, orientace v notovém zápise. 

počet žáků:
individuální výuka

rozsah a frekvence:
1x týdně 1 lekce = 45 minut (hudební nauka je součástí lekce)  

den a hodina:
podle individuální domluvy ve dnech pondělí, úterý a středa 

cena kurzu:
děti 2 400 Kč, dospělí 3 800 za pololetí (I.= září 2023 - leden 2024, II.= únor - červen 2024)

volná místa:
OBSAZENO

místo konání:
KC Průhon