Mezinárodní den pro netopýry - Zoo Brno

9.9.2023

Srdečně vás zveme na Mezinárodní noc pro netopýry do Zoo Brno. Těšit se můžete na ukázky netopýrů, přednášky a doprovodné aktivity pro děti.

Cena vstupenky: 120-180 Kč
Mezinárodní den pro netopýry - Zoo Brno
  • Adresa:
    U Zoologické zahrady 46,
    Brno, 635 00

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace nabízí svým návštěvníkům už od roku 1953 prostor pro aktivní odpočinek a poznání.

Ode dne slavnostního otevření se změnila nejen tvář zoologické zahrady, ale také potřeby jejích návštěvníků. Vývoj, který má ve všech vyspělých společnostech společné rysy, přiměl Světovou organizací zoologických zahrad a akvárií (WAZA) k formulování nového poslání zoologických zahrad. Podle vyhlášení tohoto prestižního seskupení nejvýznamnějších zoologických zahrad budou jejich další aktivity směřovat zejména k poskytování odpočinku a relaxace svým návštěvníkům, k nenásilnému získávání informací o přírodě a vzdělávání v oblasti její ochrany, jakož i k posilování kladného vztahu k ní, k chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat a k výzkumu zaměřenému na záchranu těchto druhů žijících dosud ve volné přírodě.