Městské kulturní středisko je centrem kulturního dění v Moravském Krumlově

19. listopad 2023, 7:45
Městské kulturní středisko je centrem kulturního dění v Moravském Krumlově

Moravský Krumlov je město v Jihomoravském kraji, leží necelých 30 kilometrů jihozápadně od Brna na řece Rokytná. Městské kulturní středisko naleznete v samém centru města. Je zřízeno městem Moravský Krumlov za účelem organizace kulturního dění ve městě. Příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou a účetní jednotkou.

Městské kulturní středisko přináší světlo kultury občanům Moravského Krumlova. Cílem je přicházet s kvalitním programem kulturních akcí, které občany města sjednotí, pobaví a obohatí. Přináší kvalitní servis v knižním oboru a precizní péči o expozici muzea. Snaží se, aby zde bylo o turisty a další návštěvníky dobře postaráno.

Městské kulturní středisko zabezpečuje komplexní služby kulturně společenského vyžití občanů města, spolupracuje s amatérskými aktivitami občanů, vydává Moravskokrumlovské noviny, provozuje Městské muzeum a galerii Knížecí dům a dále Městskou knihovnu Moravský Krumlov a pobočku Městské knihovny Rokytná, provozuje Informační centrum a od srpna 2021 provozuje znovuotevřenou výstavu Slovanská epopej v zámeckých prostorách. Kulturní středisko je garantem kulturního života ve městě. Kromě akcí a činností, které provádí sama organizace, ladí termínově akce pořádané různými spolky a sdruženími.

Městské kulturní středisko pořádá mnoho zajímavých akcí

Oblíbené jsou festivaly, v loňském roce se uskutečnily tyto: Concentus Moraviae – tradiční festival vážné hudby byl uskutečněn v kostele Všech svatých. Kinematograf bratří Čadíků – město navštívil pojízdný kinematograf bratří Čadíků a připravil pro občany několik představení českých filmů, která proběhla na náměstí T. G. Masaryka. Malý festival loutky – festival určený nejen pro děti je rozsahem vůbec největší akcí v pořádání Městského kulturního střediska. Kino na kolečkách – v prostorách horního zámeckého parku se promítaly oblíbené české filmy. Festival dechových hudeb – projekt především pro nejstarší generaci je pořádaný v nádherném prostředí na hřišti fotbalového klubu Moravský Krumlov.

galerii Knížecí dům můžete spatřit pravidelné různorodé výstavy. V prostorách Galerie Knížecí dům se dále uskutečňují pořady pro děti a přednášky. Výstavy pořádá Městské kulturní středisko také v prostorách Městského úřadu, kde mimo jiné prezentuje svou celoroční činnost.

Zmíněnou Slovanskou epopej mohou návštěvníci spatřit na místním zámku. Zájem o výstavu byl obrovský, v loňském roce ji navštívilo na 60 tisíc návštěvníků. Navíc byly otevřeny další dva návštěvní okruhy — Zámecká věž a Šlechtické komnaty. Tyto okruhy přinesly dalších 7,5 tisíc návštěvníků. Přibyla navíc výstava s názvem Tunelem do 20. století, která probíhá v zámeckém průjezdu jižního křídla. V prostorách jižního křídla vzniklo nové Informační centrum, které je využíváno zejména k poskytnutí informačních materiálů o Moravském Krumlově a přilehlém okolí, potažmo o Jižní Moravě, dále podávání informací o službách ve městě, kulturních památkách i kulturních akcích.

MěKS Moravský Krumlov

adresa: T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov
telefon: 724 044 974, 725 579 923, 720 980 758
e-mail: [email protected]

www.mkrumlov.cz/mestske-kulturni-stredisko