Výstava Daniela Fischera: Kódy a vrstevnice - Galerie Caesar

2.5.2023 – 29.5.2023, 23:59

Daniel Fischer (1950), vystudoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (1968–1974, prof. Matejka).
V roce 1992 byl jmenován profesorem malířství. Mezi lety 1990 a 2017 byl vedoucím ateliéru na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Jako hostující profesor působil mj. v USA (University of Tennessee, Knoxville, 1993; University of Pennsylvania, Slippery Rock,
1994; Rhode Island School of Design, 1998).
Byl či je členem Rady Státního fondu kultury Pro Slovakia, předsednictva Rady vysokých škol,
ředitelem mezinárodní výstavy studentů uměleckých škol IstroArt Biennial v Bratislavě (1996),
předsedou poroty výstavy – trienále Současná slovenská grafika (1998) ad.
Je členem Združenia A-R (Advance-Retard).

 

Samostatné výstavy (výběr)

1985 Daniel Fischer: Altamira, Galerie pod podloubím, Olomouc

1987 Daniel Fischer: Grafika, Galerie v předsálí, Blansko

1989 Fischer: Obrazy, Galerie Opatov, Praha

1991 Daniel Fischer: Abbaye des Cordeliers, Châteauroux

1991 Daniel Fischer: Malby, Galerie Vincence Kramáře, Praha

1991 Daniel Fischer, Dům umění města Brna, Brno

1993 Daniel Fischer, La Biennale di Venezia 1993, Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky

1995 Daniel Fischer, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

1996 Daniel Fischer, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice

1996 Daniel Fischer: Memento, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava

2000 Daniel Fischer: Svety za svetom, Galéria města Bratislavy, Bratislava / Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

2001 Gailerie Montcalm, Facettes del Abstraction Slovaque, Hull, Quebeq, Kanada

2004 Od zroadleni k reflexii, Galerie města Plzeň, Plzeň

2005 Gailery SI, Berlin, Germany

2010 VYNÁRANIE (8 statočných), Dom umenia / Slovenská národná galéria, Bratislava

2014 Daniel Fischer. Obrazy, Galéria 19, Bratislava

2013 jedine tí..., At Home Gallery, Synagóga, Šamorín, SK

2018 VYNÁRANIE (8 statočných), Sliač

2020 Singularita, Turčianska galéria, Martin

2022 Daniel Ficher: Portrét Priestoru, Galéria umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch, Nové Zámky
 

Kolektivní výstavy (výběr po roce 2005)

2005 Prievan: Současná slovenská malba 2000-2005, Dům U Zlatého prstenu, Praha

2006 Slovenská typografie 20. storočia II.: Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, Dom umenia, Bratislava

2007 Contemporary Slovak Fine Art 1960–2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Primǎria Municipiului, Sibiu
/ Muzeul Național de Artă al României, Bukurešť / Mestna galerija Ljubljana, Lublaň / Varosi Müveszeti Muzeum, Györ

2007 Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria, Nitra

2007 Z mesta von – Umenie v prírode, Galéria města Bratislavy, Bratislava

2007 Slovenská grafika 20. storočia, Galéria města Bratislavy, Bratislava

2008 Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2008 Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha

2008 60rokov otvorené, Slovenská národná galéria, Bratislava

2008 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté, Dům U Zlatého prstenu, Praha

2008 Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2009 Pasce vizuálnej ilúzie, Nitrianska galéria, Nitra

2009 documenta 2009, Kassel

2011 ObraSKov – současná slovenská malba, Wannieck Gallery, Brno

2011 Mapy: Umelecká kartografia v strede Európy, Slovenská národná galéria a Galéria města Bratislavy, Bratislava

2012 Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2013 Zostane to v rodine: Vstupy dětí do tvorby rodičov-umelcov (a naopak), Galéria města Bratislavy, Bratislava

2014 Paradox 90: Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993–1998), Dom umenia / Kunsthalle Bratislava, Bratislava

2015 Václav Boštík, Jiřího Kolář, Ladislav Novák, Adriena Šimotová, Rudolf Fila, Igor Minárik, Daniel Fischer, Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun

2016 XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

2017 ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno

2018 Hommage à Peter Vajda, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha

2019 Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2019 Moc bezmocných: Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989, Dom umenia / Kunsthalle Bratislava, Bratislava

2021 Milan Paštéka a priatelia, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava

2022 Domov a svět, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2022 Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Nové Zámky

2022 Valoch & Valoch, Pražákův palác, Brno