Expozice Historický a urbanistický vývoj města Žatce v Regionálním muzeu K. A. Polánka

Nejstarší písemná zmínka o Žatci je datována k roku 1004. Kronikář Dětmar z Merserburku popisuje tehdejší boje o český knížecí stolec, v nichž hrál Žatec významnou roli coby jedno z předních center přemyslovského státu.

Cena vstupenky: 80 Kč
Expozice Historický a urbanistický vývoj města Žatce v Regionálním muzeu K. A. Polánka
  • Adresa:
    Husova 678
    Žatec 438 01

Na tuto bouřlivou dobu odkazuje i tzv. žatecký poklad (šperky, mince, stříbrné hřivny). Časem se přemyslovské hradiště stalo významným královským městem. Žatec patřil k největším městům v zemi. V husitské době se stal Žatec jedním z center husitství. Víru zdejších obyvatel a sílu městských hradeb prověřila 2. křížová výprava v roce 1421. Obrovská přesila křižáků nebyla schopna po několik týdnů dobýt městské hradby, a byla tak nucena odtáhnout s nepořízenou. Žatec ovšem nebyl jen mocenským centrem. Své místo tu měla i kultura. V Žatci jako městský písař působil Jan ze Žatce, autor slavného díla Oráč a smrt považovaného za jedno z nejdůležitějších literárních děl 15. století. Kromě toho na Žatecku působil i Václav Hájek z Libočan, autor známé Kroniky české, která sloužila dlouhou dobu jako základní dílo o české historii. Její ukázku můžete naleznout v naší expozici.
K Žatci patří neodmyslitelně chmel. Na tradici s tím spojenou ukazují dobové fotografie a zemědělské náčiní, které je s jeho pěstováním spojeno.