Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb - Kouřim

Od konce postní doby do Provodní neděle se  v našem muzeu můžete přenést do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly v období předvelikonočního půstu a Velikonoc.

Cena vstupenky: 50-110 Kč
Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb - Kouřim
  • Adresa:
    Ruská
    Kouřim 281 61

Instalace v chalupě z Budče a ve statku z Týřovic přibližuje atmosféru doby postní. Seznámí zejména s obyčeji, které se vztahovaly k jednotlivým postním nedělím - především neděli Družebné, Smrtné a Květné. V domku z Krchleb a v rychtě z Bradlecké Lhoty se seznámíte s obyčeji vlastního Svatého týdne. Prohlédnete si svátečně prostřený stůl s velikonočními pokrmy a seznámíte se s některými magickými úkony, které se zaměřovaly na obřadní očistu a zajištění prosperity. Instalace v domě z Jílového - Kamenné přibližuje velikonoční obyčeje německého obyvatelstva v severních Čechách včetně tradice Velikonoční jízdy, která dodnes přetrvala pouze v sousední Horní Lužici.