Umění pro Centrum Paraple v Galerii KODL

29.4.2022 – 28.5.2022, 23:59

Galerie KODL pořádá poslední květnovou neděli tradiční aukci, na které budou dražena i díla ve prospěch Centra Paraple. Prohlédnout si je můžete na předaukční výstavě, která probíhá v prostorách galerie do 28. května nebo v rámci virtuální prohlídky webových stránkách galerie. 

Letošní nabídka děl je skutečně jedinečná. Do aktuální aukce přispěli mimořádní tvůrci napříč generacemi i uměleckými disciplínami. Obdivovatelé současného umění tak mají jedinečnou možnost spojit vlastní potěšení s dobrým skutkem. Přijďte se podívat a vyberte si z děl vyhlášených autorů.

Naprosto mimořádný objekt „Slunečnice“ z exkluzivní sklářské dílny Moser navrhla významná česká výtvarnice, sochařka a pedagožka Ivana Houserová. Zájem jistě vzbudí i půvabné dílo „Zvědavý svět“, které je ukázkou tvorby Viktora Pivovarova, jednoho z čelních představitelů tzv. konceptuální školy, dlouhodobě působícího a žijícího v Praze. Návštěvníci se mohou těšit i na práce Luise Frydman, Jana Híska, Adama Kašpara, Ivana Pinkavy, Jaroslava Róny, Iry Svobodové, Jakuba Špaňhela, Karla Štědrého či Márii Švarbové. Kolekci doplní i plátno Karla Gotta.

Část z výtěžku z prodeje uměleckých děl výše zmíněných autorů v rámci 87. aukčního dne Galerie KODL bude na konto Centra Paraple předána již po jedenácté. Jedná se o poradenské a rehabilitační zařízení, které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

Foto úvodní: Viktor Pivovarov: Zvědavý svět

Foto v galerii: Jakub Špaňhel: Lustr, Ira Svobodová: VOID  , Karel Štědrý: Acid House Vol. 2 II, Jaroslav Róna: Kompozice s modrými hranoly, Jan Hísek: Fialové ráno, Louise Frydman: Nuées, Mária Švarbová: Girls Power II, Adam Kašpar: Severočeská pánev, Ivan Pinkava: Pro Jana Svobodu, Karel Gott: Corrida del Torro