Upozornění

Soutěžte s P&J Music o vstupenky na koncert AVISHAI COHEN TRIO.

Suiseki - umění hledat kouzlo kamenů

17.12.2021 – 1.5.2022, 23:59

Tradice Suiseki má kořeny hluboko v minulosti v Číně. Číňané určité kameny považovali za stavební pilíře matky Země a stejně jako lidi a zvířata, za živé tvory. Kochali se jejich krásou a meditovali nad jejich historií a symbolikou. Úctu a respekt vůči těmto kamenům vyjadřovali například tím, že je sbírali a následně umisťovali v osobitých prostorách - například chrámech a zahradách k nim patřícím.

Během 6. století n. l. se toto umění rozšířilo i do Japonska a začalo být označováno jako Suiseki, kde slovo Sui je japonským výrazem pro vodu, "Seki" znamená kámen. Nejvíce se Suiseki proslavilo v 15. století n. l. při čajovém obřadu zvaném Čanoju, kdy byly vybrané kameny na podstavcích aranžovány ve výklencích zvaných Tokonoma. Výklenky, někdy také označované jako vitríny Tokonoma, jsou inspirované zenovou filozofií a staly se významnou součástí japonské architektury. Sbírání kamenů vhodných pro Suiseki bylo výsadou feudálů a učenců. Nalézali je v potocích, řekách, horách i při mořském pobřeží. K rozšíření umění mezi širokou veřejnost došlo na přelomu 19. a 20. století. V současné době jde o velmi oblíbený druh umění, který si našel mnoho příznivců po celém světě.

Kameny Suiseki jsou symbolem spojení člověka s přírodou, navíc rozvíjí estetické cítění, dopomáhají účinně relaxovat a meditovat. Kameny Suiseki lze umístit do domácností, pracoven, či do zahrady, obecně do míst, kde relaxujeme a kde potřebujeme mít neustále dostatek energie a kreativní myšlenky.

Moravské zemské muzeum nabídne návštěvníkům nahlédnout pod ruce několika českých autorů. Jejich instalace budou v kontrastu doplněny o kameny či kamenné útvary ze sbírek geologicko-paleontologické oddělení především z fondu dynamické geologie.

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: plné 40 Kč, zvýhodněné 20 Kč, rodinné 90 Kč