Rybova Česká mše vánoční a Honeggerova Vánoční kantáta – to je sváteční program koncertu v Ostravě

22.12.2021, 19:00 – 21:00

Rybova Česká mše vánoční a Honeggerova Vánoční kantáta – to je sváteční program koncertu, který povede dirigent Chuhei Iwasaki. Výjimečnou atmosféru podtrhne také Koncertní sbor Permoník.

Cena vstupenky: od 260 Kč

Francouzský skladatel švýcarského původu Arthur Honegger napsal své poslední vokálně instrumentální dílo, Vánoční kantátu pro baryton, dětský sbor, varhany a orchestr, dva roky před svou smrtí. Premiéra v roce 1953 přinesla dílo prostoupené pohodou, klidem a nadějí, které člověku přináší Kristovo narození. Posluchači jsou osloveni také ohlasy líbezných lidových koled a barokní polyfonie.
„Slavnostní mše věnovaná oslavě narození Pána Ježíše Krista, v jazyce českém do hudby uvedená Jakubem Janem Rybou, učitelem a ředitelem rožmitálského kůru roku 1796 ve 31 letech jeho věku.“ Tento sáhodlouhý název – v originále navíc latinsky – dal autor skladbě, která se stala doslova synonymem českých Vánoc. Známe ji pod kratším názvem Česká mše vánoční, případně jako jednoslovnou Rybovku. Ryba sám si přitom více cenil jiných svých opusů. Zpěvnost, prostota a přirozená hudebnost však z této skladby vytvořila prototyp českých Vánoc. „Co jest to, co jest za libé hraní?“, ptají se v jedné árii Rybovy postavy. Odpověď zná i po více než dvou stoletích každý posluchač.

Arthur Honegger
Vánoční kantáta H 212
Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční

Lukáš Zeman – baryton
Anita Jirovská – soprán
Hana Dobešová – mezzosoprán
Václav Vallon – tenor
Jiří Miroslav Procházka – basbaryton
Koncertní sbor Permoník
Martina Juríková – sbormistryně
Janáčkova filharmonie Ostrava
Chuhei Iwasaki – dirigent