Horní Bříza je významným místem s kaolinovou historií

24. říjen 2023, 9:59
Horní Bříza je významným místem s kaolinovou historií

Horní Bříza je město v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Město je obklopeno lesy a protéká jím řeka Bělá. Nabízí mnoho zajímavých míst, která můžete navštívit.

Krátce o historii Horní Břízy

Ves Březí je historicky doložena v letech 1180-1182. Vzhled obce se změnil po velkém požáru v roce 1865 a také stavbou železniční trati v letech 1871-1873. Výrazný zlom však nastal až v letech osmdesátých, kdy tu byl objeven kaolin.   Roku 1882 začal v polesí Toku těžit kaolin významný rokycanský podnikatel a báňský odborník Johann Fitz. Postavil plavírnu a v roce 1886 zavedl i výrobu keramického zboží. 

Naučná stezka od Víseckého rybníka přes zámek Vísky k Modrému kříži

V roce 2015 byla nově vyznačena část nauční stezka od Víseckého rybníka přes zámek Vísky k Modrému kříži v délce cca 5 km. Celková délka okruhu stezky v okolí Horní Břízy s deseti zastaveními je 17 km.

Přírodovědná stezka Horní Bříza

V Horní Bříze a blízkém okolí bylo nainstalováno osm panelů. Panely jsou umístěny na frekventována místa a naučná cesta vede tak, aby navazovala na stávající naučnou stezku v Horní Bříze. Zároveň stezka plní didaktické účely a seznamuje zábavnou formou o přírodě kolem nás, poskytuje základní informace o přírodních zákonitostech. 

Muzeum keramiky v Horní Bříze

Zdejší muzeum zahrnuje období od roku 1882 do roku 2000 se všemi směry keramické výroby. V nástěnné části je popsána historie a ke doložena značným množstvím fotografií. Ve vitrínách jsou pak cenné exponáty k jednotlivým časovým úsekům. V muzeu jsou k vidění vzorky těžených surovin, šamotové a dinasové komponenty vyzdívek pecí, unikátní šamotová zámková dlažba i pracoviště formaře. Dále zde můžete spatřit kameninový komín z počátku 20.století, kameninové roury a další součásti kanalizační kameniny a také žlaby vyráběné pro zemědělství. Obklady tvoří významnou část expozice. Mezi obklady budov je i vzorek z budovy televize na Kavčích horách, kterou Horní Bříza obložila v roce 1971. V muzeu se nachází také výstavní síň, která se využívá také jako přednášková místnost.

Více informací na www.hornibriza.eu.