A2 Epizoda ze života umělcova

2.12.2021, 19:00 – 21:00

Berliozova Fantastická symfonie nebo Weinbergův Koncert pro violoncello a orchestr v podání violoncellisty Danjula Ishizaky.

Cena vstupenky: od 190 Kč
A2 Epizoda ze života umělcova

Witold Lutoslawski
Symfonické variace

Mieczysław Weinberg
Koncert pro violoncello a orchestr op. 43

Hector Berlioz
Fantastická symfonie op. 14

Danjulo Ishizaka – violoncello
Janáčkova filharmonie Ostrava
Andrey Boreyko – dirigent

Koncert pro violoncello a orchestr napsal polský Žid a uprchlík ze stalinského Ruska Mieczysław Weinberg v roce 1956. Za vznikem díla stojí silné zážitky z tříměsíčního pobytu ve vězení v roce 1953, kdy mu šlo o holý život, a přežil jen díky smrti Stalina. Premiéry díla se v Moskvě v roce 1957 ujal slavný violoncellista Mstislav Rostropovič. V Ostravě zazní v podání instrumentalisty Danjula Ishizaky.

Fantastická symfonie musela ve své době způsobit neuvěřitelný průlom do zažitých „sluchových kolejí“ posluchačů. Dodnes tato skladba dokáže šokovat nestárnoucí svěžestí nástrojových barev, vynalézavých melodií a rytmicky invenčním tempem. Berliozova snaha zachytit pomocí hudebních prostředků snění, šílenství vášně, láskyplné blouznění či extatické stavy jej přivedla ke vzniku „idée fixe“ – motivu vysněné ženy, který prostupuje celou skladbou. Speciálně pro tuto symfonii nechala Janáčkova filharmonie vyrobit zvony, a je tak jedním z mála orchestrů, který se tímto nástrojem může pyšnit.