Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2021 - Divadlo Archa

22.8.2021, 10:00 – 5.9.2021, 23:00

Divadlo Archa dlouhodobě podporuje tvůrce, kteří se prostřednictvím originálního divadelního jazyka vyjadřují k aktuální společenské situaci

Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2021 - Divadlo Archa
  • Adresa:
    Na Poříčí 1047/26
    Praha 1 11000

Mezinárodní letní škola je platformou pro experiment a výzkum  v oblasti současného divadla. Letní škola už pátým rokem otevírá zájemcům z celého světa možnost rozšířit a prohloubit svou stávající praxi.
Účastníci Letní školy mají k dispozici všechny prostory Divadla Archa včetně specifického technického vybavení.
Letní škola je určena zájemcům starším 18 let, kteří jsou na cestě za osobitým uměleckým jazykem.
Pracovním jazykem školy je angličtina / čeština.


 

Cíl Letní školy

Letní škola Divadla Archa podporuje odvahu k samostatné individuální a kolektivní tvorbě a poskytuje účastníkům nástroje k nalezení vlastního uměleckého výrazu.
Letní škola je platformou pro reflexi a předávání zkušeností, znalostí a myšlenek v oblasti dokumentárního a sociálně specifického divadla.


Hlavní ateliéry

• Metoda úhlů pohledu a textové zdroje dokumentárního divadla, Jana Svobodová
• Světlo jako prostor , Pavel Kotlík
• Zvukový design pro jevištní akci, Ladislav Štěrba a Jan Sedláček


Doplňkový ateliér

• Najdi svůj text, Lise Grimelund-Kjelsen


Lekce zahraničních a domácích expertů

•    Lola Arias: Rekonstrukce života
•    Robert Palmer: Dopad pandemie Covid-19  na uměleckou praxi po celém světě
•    Henk Keizer: Proces tvorby projektů site-specific a social specific
•    Pieter De Buysser: Proč dub nepíše?
•    Ondřej Hrab: Divadlo a sociologie, Historické kořeny sociálně specifického divadla


Jak se přihlásit?

Na níže uvedenou e-mailovou adresu pošlete motivační dopis a životopis s fotografií. Vítáme také  vizuální materiály odkazující na vaši dosavadní práci.
[email protected]

Uchazečům doporučujeme oznámit formou e- mailu svůj zájem o účast do 20. června 2021.
Uzávěrka závazných přihlášek je 4. července 2021.
Školné: 400 €
Divadlo Archa  si velmi váží všech, kdo projeví zájem o Letní školu. Pokud vám praktické okolnosti  nedovolují  účast na Letní škole, prosím, obraťte se formou e -mailové zprávy na [email protected]
Vedení Letní školy vás pozve k osobnímu rozhovoru, na základě kterého zváží úpravu školného.

Více informací