Výstava galerie Kryt bude věnována osobnosti Olgy Havlové

7.5.2021 – 31.5.2021, 23:59

V letošním roce si připomínáme 25 let od smrti naší bývalé první dámy a zakladatelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a 10 let od smrti prezidenta Václava Havla. Výstavu věnovanou osobnosti Václava Havla jsme v městské galerii Kryt představili v roce 2018. Pokud bude epidemiologické situace příznivá a otevřou se brány muzeí a galerií, tentokrát na vás čeká výstava věnovaná osobnosti Olgy Havlové.

Jedná se o kombinovanou expozici dvou výstav. První z nich připravilo ostravské gymnázium Olgy Havlové a Občanské sdružení PANT. Představuje mozaiku dobových fotografií Bohdana Holomčíka a vzpomínek přátel či spolupracovníků. Na dvanácti panelech se seznámíte s tématy: Proletářské děvče značně samorostlé, Havel – osudový muž, Za okny StB, Hrádeček, Vašek ve vězení, Hrobka, První dámou, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Mít možnost pomáhat druhým, Chybíš tady, Olgo! a závěrečný panel Havel o Olze.

Druhá výstava vznikla u příležitosti oslav 20. výročí založení Výboru dobré vůle se záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku organizace. Zobrazuje počátky činnosti této dosud aktivní nadace, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale i se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou.

Ani na takovém množství výstavních panelů nejde zachytit lidský život v jeho neopakovatelné pestrosti, což u Olgy Havlové platí dvojnásob.

Výstava s názvem Olga začíná v galerii Kryt 7. května a k vidění bude do 31. května 2021.

www.facebook.com/GalerieKryt