Přednáška | Rembrandt, Malíř člověka | ONLINE - Palác Kinských

Online přednáška k výstavě Rembrandt: Portrét člověka s kurátorkou Lucií Němečkovou  

Přednáška | Rembrandt, Malíř člověka | ONLINE - Palác Kinských
  • Adresa:
    Staroměstské náměstí 12,
    Praha 1, 110 00
Ještě nikdy nebylo možné obdivovat v prostorách Národní galerie tolik Rembrandtových prací najednou. Navzdory pandemickým restrikcím se podařilo vytvořit výstavu ze sbírek NGP a zápůjček renomovaných světových galerií. Vznikla tak jedinečná výstava s obsahem zaměřeným v širším kontextu na téma poznání a vzdělanosti. Středobodem výstavy je pražský obraz Učence ve studovně, jehož hloubavý a niterný charakter udává základní obsahovou linii, okolo níž oscilují práce malířových holandských vrstevníků.
Další umělecká díla rozvíjejí představu o Rembrandtovi jako tvůrci a člověku, který byl spjat s dobou, ale zároveň se stal vzorem nejen pro své vrstevníky, ale i následovníky. Tento fakt dokládá devět obrazů současných českých umělců, kteří byli v letech 2014 až 2017 vyzváni k autorské reinterpretaci Učence. Tato série s názvem After Rembrandt je, spolu s reprezentativním výběrem Rembrandtova výjimečného grafického díla, součástí výstavy.
Cena: zdarma / Délka trvání: cca 70 min. / Místo konání: FB NGP / bez rezervace