Surrealistická hra - Veletržní palác

Ponořte se s námi do světa snů, skrytých významů a podvědomí. Setkáme se se surrealistickým uměním a literaturou a budeme diskutovat, analyzovat, i tvořivě pracovat ⁠–⁠ to vše ve vztahu k dílům nejvýznamnějších českých surrealistických umělců a umělkyň. 

Surrealistická hra - Veletržní palác
  • Adresa:
    Dukelských hrdinů 530/47,
    Praha 7, 170 00

V rámci programu studenti ověřují různé přístupy surrealistických umělců k tvorbě a uvědomují si, že surrealismus a jeho tvůrčí metody mohou sami využít nebo že už je sami příležitostně využívají. Rozebírají literární ukázky (J. Štyrský: Sny) a jejich vizuální paralely a analyzují vybrané surrealistické obrazy.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský, Ladislav Zívr, Josef Šíma a další.

Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl.
  • V  konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky.
  • Porovnává různé znakové systémy - mluveného i  psaného jazyka a výtvarného  umění.

Poznámka: Program je vhodný pro skupinu do 25 studentů

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min
Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění
Stupně školy: SŠ