Vernisáž Festivalu Neviditelného filmu + komentovaná prohlídka Up in The Sky

2.3.2021 – 13.4.2021, 23:59

Pragovka Gallery srdečně zve na otevření výstavy Festival neviditelného filmu, za kterou stojí kurátorky Lea Petříková a Maro Hajrapetjan. Vernisáž výstavy proběhne 2. 3. 2021 v 18:00, sledujte ji s námi online na facebooku Pragovka Gallery. Výstava potrvá do 13. 4. 2021.

Cena vstupenky: Free Kč
Vernisáž Festivalu Neviditelného filmu + komentovaná prohlídka Up in The Sky
  • Adresa:
    Kolbenova 34/a,
    Praha 9 – Vysočany, 190 00

Ústředním tématem procesuálního projektu FESTIVAL NEVIDITELNÉHO FILMU se stala neviditelnost okolností při vzniku a šíření pohyblivého obrazu. Kurátorské duo Lea Petříková a Maro Hajrapetjan koncipuje festival jako výzkumně-edukativní platformu se záměrem otevřít diskuzi k nahlížení filmu jako uměleckého díla, ale také jako události, či konceptu v kontextu tvůrců a tvůrkyň, a možností recepce v rámci různorodých scén a publik. Petříková, v současnosti doktorandka na FAMU, samotným přenosem filmové události do galerijního prostředí Foyer přímo relativizuje samotnou podstatu filmu coby neviditelného média, zhmotňovaného pouze v okamžiku projekce. Festival pomocí diskuzí a prezentací si pak klade za cíl zviditelnit ty, kdo stojí nikoli před, ale za kamerou. Jako pomyslnou páteř festivalu lze pak vnímat ztracený film Le Magicien nedoceněné umělkyně Alice Rahon,
v němž čaroděj, jako jediný přeživší nukleární katastrofy, dostal za úkol stvořit nový svět. Jak příznačné, že? Na co se mohou návštěvníci těšit?

Projekce pásma filmů Pohyby vidění představí výběr prací u nás méně známých zahraničních umělkyň mladší generace, které se ve své tvorbě intenzivně věnují pohyblivému obrazu na hranici mezi filmem v tradičním slova smyslu a galerijním prostorem. V rámci přednáškového bloku se Kateřina Svatoňová bude příkladům použití fotografie a kinematografu jako médií pro potřeby okultních věd, coby magické přístroje dovolujících zachytit neviditelné a představit ho viditelnému světu. Etablovaný fyzik Jan Rak, jenž má za sebou dlouhodobé působení v zahraničí, např. na finské University of Jyväskylä, se bude v přednášce zabývat otázkou neviditelnosti z pohledu fyziky. A jaká je souvislost fyziky (neviditelnosti) a umění? Existuje podle Jana Raka prostor, kde by bylo možné zhlédnout film Alice Rahon Le Magicien, i když byl snímek před dlouhou dobou ztracen? V dokumentárním filmu Stopa v hlavě, se dvě seniorské filmařky Jana a Vlasta se svými ručními kamerami přemýšlejí o tom, jak se život starého člověka promění, když začne být závislý na druhých.

2.3. VERNISÁŽ a představení projektu
13.3. DOPROVODNÝ PROGRAM I: PÁSMO FILMŮ
25.3. DOPROVODNÝ PROGRAM II: BLOK PŘEDNÁŠEK
8.4. DOPROVODNÝ PROGRAM III: STOPA V HLAVĚ
13.4. DERNISÁŽ: PŘEDNÁŠKA

Pro aktuální program, který bude možné sledovat on-line navštivte naše facebookové stránky:
https://www.facebook.com/pragovkagallery