Hradozámecká noc 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

31.8.2019, 15:00 – 22:00

Tradiční Hradozámecká noc, kdy se hrady, zámky i některé kostely otevírají i po setmění. Návštěvníci mohou navštívit také kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, kde absolvují netradiční noční  kostýmovou prohlídku s průvodcem. 

Cena vstupenky: vstupné 120,- Kč snížené 70,- Kč, , ,  Kč

Průvodce mosteckého kostela Mgr. Jiří Sirový bude vyprávět o pohnuté historii tohoto gotického skvostu a prohlídka bude mimo jiné okořeněná poutavým vyprávěním varhaníka pana Radka Turčáni, který však nebude o varhanách, umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, jen vyprávět, ale bude na ně bude návštěvníkům také hrát.   

Všichni zaměstnanci kostela pak budou představovat Svaté patrony a návštěvníci budou moci – díky atributům, jež budou mít v rukou – hádat, jak se jednotliví představitelé jmenují. každý, kdo správně uhádne, bude po zásluze odměněn.