Město Oslavany - Vstupní brána do Českomoravské vrchoviny

18. únor 2024, 22:51
Město Oslavany - Vstupní brána do Českomoravské vrchoviny

Město leží v Jihomoravském kraji na řece Oslavě, jihovýchodně od Brna, hned vedle Ivančic.

Oslavany byly původně zemědělskou a vinařskou obcí. První písemná zmínka o Oslavanech pochází z roku 1104. V roce 1225 zde moravská markraběnka Heilwida založila klášter Vallis sanctae Mariae, první ženský klášter na Moravě. V 16. století byl přestavěný na renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Zámek je obklopen areálem zámecké zahrady. Situován je nedaleko řeky Oslavy a stromová alej na nábřeží řeky za zámkem tvoří krásnou promenádu. Lipová alej lemuje také vstupní ulici k zámku. V jižním křídle zámku se nachází muzeum se stálou expozicí Historie hornictví a energetiky, která je otevřena od května do konce září. Výstava je průřezem vývoje hornictví v Rosicko-Oslavanském regionu. V části o geologii je přehledně znázorněno jak rostlo uhlí. V další části je dokumentován vývoj hornického řemesla, budování, rozvoj a zánik jednotlivých dolů, historické i novější metody těžby, život horníků, nářadí a pracovní pomůcky pro kopání uhlí. První přespolní velkoelektrárna z roku 1913 je hlavním mottem té části expozice, která pojednává o energetice. Mapuje osmdesátiletou historii oslavanské tepelné elektrárny (1913-1993). Je zde funkční velín ze 40. let, který věrně simuluje technologii výroby elektrického proudu, historické telefony a fungující telefonní ústředna, maketa průběhu elektrifikace Brněnského okresu atd. Součástí celé expozice je bohatá fotodokumentace a řada unikátních projektových dokumentů.

V zámku dále sídlí Zámecký pivovar, který nabízí pravá spodně kvašená, nefiltrovaná piva plzeňského typu v plném sortimentu. Občerstvení a všechna oslavanská piva na čepu najdete ve stylové Zámecké restauraci.

Ve sklepení zámku najdete expozici lapidária, které prezentuje soubor architektonických fragmentů, náhrobků a dalších kamenných artefaktů ze sbírky Muzea v Ivančicích. Zámek Oslavany ukrývá i Zámecké muzeum krátkých palných zbraní a Hasičské muzeum, což jsou také oblíbenévýletní cíle. 

Ve městě naleznete unikátní zábavní park Permonium, který je zakomponovaný do areálu oslavanského dolu Kukla. Na 6.000 m2, členěných do dvou výškových úrovní se nachází 26 různých atrakcí – uzlů, nazvaných hornickou hantýrkou, v nichž se odehrává interaktivní hra Magic Permon, řízená pomocí moderních informačních technologií.

Naučná stezka permokarbonu Boskovické brázdy leží na levém břehu řeky Oslavy hned naproti zámku. Naučná stezka má 9 zastavení s informačními tabulemi, největší zajímavostí je tzv. překocená vrása.

Oslavany

adresa: Nám.13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
email: [email protected]
telefon: 546 418 411

www.oslavany-mesto.cz

13.4.2024, 9:00 – 14.4.2024, 15:00
Tradice oslavanských výstav minerálů, drahých kamenů a šperků byla započata před více než 14 lety. Tato významná akce se odehrává... více