Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

Kateřina Hankeová, Santiago Pérez: Suché vody - Artrafika

6.2.2020 – 29.2.2020, 23:59

Výstava fotografií a textů Suché vody umělecké dvojice Kateřiny Hankeové a Santiaga Péreze. K vidění bude také ukázka jejich dalších projektů – Barked a Fabula cantata. Soubor dvanácti fotografií a textů Suché vody vytváří pocitovou a lehce dějovou linii. 

Zachycuje téma samoty, která se může jevit jako voda, která ztratila vlhkost. Fotografie se snaží postihnout dvojjakost samoty a téma propojuje optikou dvou pohledů: nahlíží na ni za prvé jako na něco niterního a individuálního, za druhé jako na něco všeprostupujícího a kosmického. Propojují obraz samoty člověka na Zemi a letící Země v pustém vesmíru. Snaží se zachytit emoce spojené s osamocením jako přirozeným stavem bytí. Mapuje osamocení oproštěné od přidaných významů či pocitů, takové, které je podstatou lidí, zvířat a věcí. Téma je situováno do prostoru, který je neohraničený, který lidské bytí přesahuje a který tvoří komfortní či nekomfortní zónu.