Upozornění

V souvislosti s postpandemickou situací a řadě zrušených akcí si raději ověřujte konání akcí u jejich pořdatelů. Bohužel stále nemůžeme ručit za správnost termínů uvedených na kdykde.cz. Děkujeme za pochopení.

Muzeum Nové Strašecí - Koncert duchovní hudby

8.12.2019, 17:00 – 18:00

Srdečně vás zveme na Koncert duchovní hudby, který se uskuteční v neděli 8. prosince 2019 od 17.00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Novém Strašecí. V průběhu koncertu zazní skladby např. od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a dalších umělců v podání Tria Cum Amore a jejich hosta Miloslava Wainera za doprovodu kostelních varhan.

Trio Cum Amore vzniklo v roce 2009 a věnuje se převážně duchovním skladbám od nejstarších dochovaných skladeb středověku až k současné hudbě. Působí především v Lounech a okolí a jeho členy jsou Kateřina Štolová (soprán), Martina Podaná (klávesové nástroje) a Miroslav Sochr (baryton).

Kateřina Štolová vystudovala zpěv a hru na klavír na Konzervatoři v Praze. Poté se věnovala studiu teorie a provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy u Jiřího Kotouče a Maria van Alteny (Haag) zaměřené na interpretaci staré hudby. V současnosti je učitelkou ZUŠ v Lounech, kde kromě výuky klavíru a sólového zpěvu vede i dětské pěvecké sbory. Aktivně se věnuje sólovému zpěvu a působí také jako sbormistryně Pěveckého sboru Harmonie (Louny).

Martina Podaná ukončila v roce 2004 studium na Státní konzervatoři v Teplicích, obor klavír, pod vedením B. Bůžkové a M. Mikuly. Ve stejném roce nastoupila v ZUŠ Louny jako učitelka klavíru. Věnuje se klavírním a varhanním doprovodům sborů i sólistů.

Miroslav Sochr vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Jeho pěvecké začátky jsou spojeny se studiem v LŠU Žatec u paní J. Jindrákové. Později studoval zpěv privátně (prof. Reinertová, Kresáková, Kozlíková - Havránková). V letech 1984 - 1989 působil jako sólista Pražské zpěvohry (poloprofesionální scéna) např. v rolích Dancaira v Carmen, Vaška v Prodané nevěstě nebo prince v Rusalce. V současné době vystupuje především v Triu Cum Amore a také jako host sboru Harmonie (Louny).

Miloslav Wainer byl žákem lounského rodáka prof. Karla Háka, 1. houslisty severočeské filharmonie. Je multiinstrumentalistou, kromě houslí  hraje na basovou kytaru, kytaru a zpívá. Má bohaté zkušenosti se studiovou prací a absolvoval mnoho zahraničních angažmá např. v USA a Evropě, naposledy jako houslista v lázních v Badensko - Wurtenbersku, kde byl činný několik sezon. Hraje hlavně pro své potěšení. Je otcem Kateřiny Štolové.

Koncert finančně podpořilo Město Nové Strašecí.