Od Martina do Tří králů

1.12.2018 – 30.12.2018, 23:59

Expozice „Od Martina do Tří králů“ na Dlaskově statku představí toto období, jak jej prožívali naši předkové na venkově na počátku 19. století.

Dny byly krátké, počasí nevlídné, a tak se lidé scházeli po večerech ke společným besedám, kdy se povídalo, zpívalo, dralo peří nebo předlo na kolovrátku. Doba od Martina do Tří králů kromě každodenní práce přinášela řadu svátečních dnů. Na sv. Martina se konala lidová slavnost spojená se závěrem hospodářského roku s nezbytnou husou, koláči a veselicí. V období adventu naplněném rozjímáním byly slaveny svátky Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Ambrože nebo Lucie. Postavy představující tyto světce obcházely za účelem obdarování či vytrestání dětí v předvečer svého svátku dům od domu. Advent byl obdobím věštění a hádání budoucnosti. Nejvíce zvyků a pověr se tradičně vázalo ke Štědrému dni. V minulosti lidé věřili, že na Štědrý den je možné nahlédnout svůj budoucí osud. Na svátek sv. Štěpána se na koledu se vydávali děti i dospělí, duchovní s ministranty, učitelé a žáci nebo kostelníci. S koledou je spojen také svátek Tří králů, kdy se zpěvem a dramatickými výstupy obcházeli Tři králové stavení, vykuřovali obydlí proti zlým silám a nad dveře psali svěcenou křídou Kristovo požehnání C+ M+ B+. Tímto svátkem končil v lidovém prostředí rok a lidé s napětím očekávali, co přinese rok příští. Nová expozice na Dlaskově statku představí zvyky nejkrásnějšího období v roce. Najděte v předvánočním čase chvilku na návštěvu Dlaskova statku, načerpáte poklid a sváteční atmosféru v jeho kouzelném prostředí. Výstava potrvá od 1. do 30. Prosince. Otevřeno denně mimo pondělí 9.00 – 16.00 hod. (Zavřeno pouze24. 12. a 25. 12.)

Dlaskův Statek v Dolánkách u Turnova
Dolánky čp. 12, 511 01 Turnov
www.muzeum-turnov.cz