Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky - Muzeum Bedřicha Smetany

6.12.2017 – 20.12.2018, 23:59

Smetana zapomenut v kameni je fotografickou výstavou, která se věnuje zachycení Bedřicha Smetany v pomníkové tvorbě v plenéru.

Autoři výstavy cestovali za Smetanou – za jeho kamennou existencí. Od Aše až k Beskydám. Vystavené fotografie z terénního průzkumu dokumentují stav roku 2015, někdy však také autoři sáhli po historických fotografiích, pokud přinášely zajímavé srovnání.

Sochy mluví – o Bedřichu Smetanovi, jak jej viděla doba. I o sochařích, jak jej viděli oni. V neposlední řadě i o vynaložených finančních prostředcích. 
Měl by mluvit i titul výstavy. Mluví o dvojím zapomnění. Mistr Smetana byl sochaři zhmotněn – jako kamenná vize pro další generace. Byl zapomenut, či zapamatován? Naše generace je však svědkem toho, jak byl zapomenut ještě jednou. Ne vždy, ale přesto až bolestně často. Těmi, kteří se dnes o něj mají starat.