Svatomartinské hody - Strážnice

11.11.2017, 9:00 – 21:00

Město Strážnice a folklorní soubor Danaj srdečně zvou na tradiční Svatomartinské hody.

V sobotu 11. 11. 2017 dopoledne v 9:00 hodin se bude ve Starém městě stavět hodová mája, od 13:30 hod. začne hodová obchůzka na Předměstí pro stárka Silviána Motičáka, stárku Simonu Dufkovou, pro hodové právo na městský úřad, pro požehnání na faru a zakončena bude tancem pod hodovou májí. Večer bude následovat od 20:00 hodová zábava s krojovaným předtančením.

V neděli 12. 11. 2017 se v kostele sv. Martina uskuteční slavnostní krojovaná mše svatá.