Český kubismus v domě U Černé Matky Boží

1.1.2018 – 31.12.2018, 23:59

Nová expozice ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje nábytkové soubory předních českých architektů, například Pavla Janáka, Josefa Gočára, Josefa Chocholy, Vlastislava Hofmana či Otakara Novotného.

Cena vstupenky: 80, 150 Kč
Český kubismus v domě U Černé Matky Boží
  • Adresa:
    Ovocný trh 19,
    Praha 1, 110 00

Expozice představuje ve dvou podlažích budovy průřez českým kubismem s těžištěm v interiérové tvorbě let 1911–1914 s přesahem až do počátku dvacátých let. Reprezentativní výběr významných nábytkových souborů a solitérních kusů nábytku Pavla Janáka, Josefa Gočára, Vlastislava Hofmana, Josefa Chochola, Otakara Novotného a Antonína Procházky doplní keramika, předměty z kovů, ornamentální tapetové vzory, plakáty a užitá grafika. Ideové propojení volného a užitého umění v období kubismu zohlední vybraná díla kubistického malířství a sochařství – malby Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Václava Špály a Otokara Kubína a plastiky Otto Gutfreunda. Architekturu přibližuje projekce, vycházející ze současných fotografií architektonických realizací, kterou doplňuje výběr dobových snímků a publikovaných architektonických návrhů.

Členění expozice sleduje klíčová témata kubismu – od ideového vymezení a zdrojů inspirace, otázek formování hmoty, problematiky tvaru a jeho vizualizace, historiografie institucí spjatých s kubismem, až po dobovou reflexi kubistické tvorby. Tematické okruhy doprovází texty v expozici a vybrané exponáty přiblíží rozšířené popisky. Další informace a obrazový materiál návštěvníci najdou v samoobslužném tabletu, tištěném průvodci a na webových stránkách expozice.

Součástí expozice bude aktivní zóna zaměřená na kubistický nábytek. Návštěvníkům nabízíme také mapku s procházkou kubistickou architekturou Prahy.

Foto: Různé typy kubistických židlí