Muzeum paměti XX. století potěší nejen milovníky historie a kultury

25. červen 2023, 13:11
Muzeum paměti XX. století potěší nejen milovníky historie a kultury

Zakladatelem Muzea paměti XX. století je hlavní město Praha. Dlouhodobým cílem je vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa po vzoru významných zahraničních muzejních institucí. Zázemí pro vznik stálé expozice v budoucnu naleznete v Domě pážat na pražských Hradčanech. 

Projekt v Domě pážat a jeho rekonstrukce a proměny v muzejní prostor je v přípravě. Ambiciózní projekt velkého muzea by měl v budoucnu vzniknout v tribunách Strahovského stadionu. Muzeum paměti XX. století pořádá pro veřejnost nejrůznější akce: přednášky, semináře, debaty, konference, filmové festivaly, historické procházky po významných historických místech a různé on-line projekty.

Tematické výstavy

Muzeum paměti XX. století působí jako paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová instituce. Klíčovou oblastí je výstavní činnost. V současné době se společně s partnerskými institucemi připravují menší výstavy, k nimž budou pořádány komentované prohlídky pro školy i veřejnost. Informace o dosavadních výstavách naleznete na webových stránkách, kde vedle jiného najdete také videozáznamy prohlídek některých z nich: Králové majálesů. Studentské slavnosti 1945–1990; Století mučedníků; Králové majálesů. Studentské slavnosti 1945–1990; Pavel Vošický. Tak kde jsou ti Američani? Rudé století. Sto let existence Komunistické strany Československa; Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku.

Stálá expozice

Muzeum připravuje stálou výstavní expozici v Domě pážat, jejíž časové a ideové zaměření vychází ze zakládací listiny muzea a jeho orientace. Hlavním tématem stálé expozice bude Československo a totalitarismus. Záměrem je představit zejména různé formy historické paměti, jejich pluralitu i obecný rámec zvoleného období a současně konkrétní příběhy s využitím trojrozměrných sbírkových předmětů. Využity budou moderní audiovizuální prostředky, které jsou předpokladem pro atraktivní, edukativní a zábavnou formu expozice. Cílem je zároveň zprostředkovat návštěvníkům poučení, inspiraci, vyvolání emocí a zážitků. Stálá expozice bude určena široké veřejnosti s důrazem na žáky základních škol druhého stupně a studenty středních a vysokých škol. Snahou je také oslovit zahraniční návštěvníky a podpořit tímto způsobem turistický ruch v Praze. Expozice bude současně provázána s mobilními aplikacemi pro historické procházky na dalších místech Prahy. Připraveny budou také edukativní programy pro veřejnost a školy, elektronická prezentace expozice a doprovodné publikace.

Muzeum paměti XX. století

Muzeum připravuje rekonstrukci svého sídla v Domě pážat na Hradčanech. Prozatímní kancelář má v Opletalově ulici 22, Praha 1.
telefon: +420 603 860 454
e-mail: [email protected]

www.muzeum20stoleti.cz