Moudrost traumatu - promítání filmu a beseda s režiséry

24.5.2022, 14:00 – 23:59

Promítání a beseda s režiséry filmu: Zaya a Maurizio Benazzo.

Cena vstupenky: 250 Kč

Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran,“ říká hlavní protagonista filmu Dr. Gabor Maté, kanadský lékař maďarského původu, proslulý odborník na závislosti, trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství. Ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné. Gabor Maté je ale hlavně nesmírně moudrý a laskavý člověk, který se nebojí mluvit o svém vlastním traumatu, stigmatizaci a o svém závislostním chování.

A nastiňuje vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

Po promítání bude následovat cca 30 minutová beseda s režiséry filmu Zayou a Mauriziem Benazzo. Film je v anglickém jazyce s českými titulky. Překlad besedy do češtiny je zajištěný. 

Kde: Komunitní centrum Unitaria, Anenská 186/5, Praha

SMS Ticket