Skoronská jízda králů 2023

10.9.2023

Starobylá slavnost zapsána na reprezentativní seznam nehmotného dědictví lidstva pod ochranou UNESCO.

Skoronská jízda králů 2023
  • Adresa:
    Skoronice
    Vlkoš 696 41

Průběh: Jízdu jezdí chlapci ve věku zpravidla od 17 do 30 let, ale stává se, že účastníkem je i padesátiletý jezdec. Jako není omezený věk jezdců, není stanovený ani počet jízd, které mohou účastníci absolvovat. Jsou známy případy, kdy nejvytrvalejší jezdci a nejzdatnější vyvolávači doprovázeli krále i dvanáctkrát. Královská družina jede v párech v počtu 20 – 30 jezdců a tvoří ji  praporečník, vyvolávači, výběrčí, král s pobočníky, děkovníci a doprovod. V den konání jízdy se chlapci vydávají brzy ráno do okolních obcí pro koně, které musí vystrojit. Dříve toto strojení prováděly dívky, dnes je do „mašlení“ zapojena celá jezdcova rodina.

Po deváté hodině když jsou koně přichystáni, řadí se chlapci v krojích na návsi a praporečník se třemi vyvolávači se vydávají cvalem ke starostovi pro souhlas k jízdě. Ten podepíše listinu a souhlas k jízdě provolává slovy: „V naší obci odedávna dobrý zvyk je vídat, chasu v kroji na koních mezi námi vítat. Povolení máte. Krále hleďte chrániti, aby vám ho nemohli cizí lidé zajmouti!“ Vyslanci se pak s listinou vrací k ostatním a jízda s praporečníkem v čele se může vydat na svoji pouť. Vyvolávači vyvolávají verše na obyvatele všech domů v obci, za nimi jede král převlečený do ženského kroje s bílou růží v ústech. Chrání jej dva pobočníci, kavalkádu doplňují výběrčí a děkovníci. Družina pak objíždí všechny ulice ve vsi či městě a vyvolávači směřují k majitelům domů veršované vyvolávky a výběrčí shromažďují dary – víno, pohoštění nebo peníze. Objížďka končívá ve Skoronicích na návsi řečené Kanál či v Kyjově před radnicí. V atmosféře euforie, loučení i budoucích návratů si některý z jezdců stoupne do sedla a zvolá tradiční:
Hýlom, hálom!

Termín pro rok 2023 je nutné ověřit! Akce se koná jednou za deset let a naposlady to bylo v roce 2013.