Klášterec nad Ohří si připomíná 400 let s rodem Thunů

20.3.2023 – 31.10.2023, 23:59

Klášterec nad Ohří leží na rozhraní Doupovských a Krušných hor. Městem protéká řeka Ohře a historické jádro města je památkovou zónou.

Dominantou města je neogotický zámek. Ten založili na začátku šestnáctého století Fictumové, kteří jej vlastnili až do začátku třicetileté války. V rámci pobělohorských konfiskací jej získali Thun-Hohensteinové, kterým zůstal až do zestátnění v roce 1945. 

Rod Thun-Hohenstein se do Klášterce nad Ohří dostal v roce 1623, kdy zakoupil klášterecké panství po rodu Fictumů, který musel kvůli účasti na stavovském povstání odejít. I přes to, že rod Thunů patřil původně k cizí šlechtě, tak velmi významně ovlivňoval dění v Čechách

V letošním roce uplyne 400 let od doby, kdy Thunové v osobě Kryštofa Šimona Thuna koupili také klášterecké panství, které se stalo jádrem jejich majetku, společně s hospodářským zázemím Šumburku, Egerbergu a Felixburgu.  

Město má pro návštěvníky připraveno několik kulturních akcí. Na setkání s Thuny se můžete těšit například na Zahájení turistické sezóny, které se uskuteční na kláštereckém zámku 6. května či na již tradiční akci Klášterecké hudební prameny, které tento rok proběhnou 3. – 9. července, opět pod taktovkou Jaroslava Svěceného. Městská galerie Kryt si červnu pro své návštěvníky připraví připomenutí v podobě komorní výstavy a těšit se můžete také na krátkou publikaci, kterou město při této příležitosti plánuje vydat.

Sledujte www.klasterec.cz