Táborské Vánoce

25.11.2021 – 7.1.2022, 23:59

Svátečně vyzdobené město jako každoročně v závěru roku nabídne řadu programů pro dospělé i pro děti.

26. 11. od 17 hodin
Předvánoční atmosféru zpříjemní na Žižkově náměstí při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu soubor Wild Sticks a Andělská poštovna s poštmistrem.

5. 12. od 17 hodin
Show plná čertovin, magie a pekelných mocností se odehraje na Žižkově náměstí. Nebude chybět tradiční nadílka od Mikuláše, čertovská dílnička a kniha hříchů.

11.-12. 12. od 9 hodin
Přijďte si užít adventní čas a atmosféru staročeských Vánoc na Vánoční trh. K poslechu zahraje venkovská kapela Třehusk, Pražský pouťový orchestr, Péro za kloboukem a Žesťový soubor Swing Band Tábor. Shlédnout budete moci i vánoční příběh inspirovaný Ježíškovým narozením Na káře do Betléma. Děti se zabaví v dětské vánoční dílničce, na dřevěném kolotoči, chybět nebudou ani nebeští andělé a živí velbloudi.

19. 12. od 17 hodin
Adventní koncert v kostele sv. Filipa a Jakuba Vánoce s Radkou Fišarovou bude plný známých vánočních melodií a koled. Nebudou chybět ani francouzské a české šansony, uslyšíte také zhudebnělé básně předních českých básníků.

25. 11. 2021 – 7. 1. 2022
Tradiční vánoční výstava Andělské Vánoce bude tentokrát plná andělů v různých podobách. Ani letos však nebudou chybět oblíbené betlémy.

Přejeme vám všem za celé město Tábor krásné prožití nejkouzelnějšího svátku v roce ve zdraví a v kruhu vašich blízkých.

www.visittabor.eu