Vodní svět - Techmania Science Center

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Expozici Vodní svět tvoří modely dvou kanálů, umělého a přírodního.

Vodní svět - Techmania Science Center
  • Adresa:
    U Planetária
    Plzeň 301 00

Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak v přírodě funguje koloběh vody, od vzniku srážek a podzemní vody přes její další cestu až do moře. Součástí expozice jsou lodičky, které návštěvníci musejí dostat skrze zdymadla, nebo mají za úkol roztočit mlýnské kolo. Druhý, umělý kanál, nabízí mimo jiné exponáty spojené s dopravou vody - k dispozici je model Archimédova šrouburotační naběrač nebo vodní výtah, díky nimž studenti lépe pochopí zákonitosti hydromechaniky. Díky expozici mají lidé možnost se do poznávání přírodních zákonů pořádně namočit!