Letní škola architektury a stavitelství na téma prvek

26.8.2019, 9:00 – 30.8.2019, 17:00

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci se spolkem Omnium z. s. a Památkovou komorou ČR pořádá letos již čtvrtý ročník Letní školy architektury a stavitelství. 

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Letní škola architektury a stavitelství na téma prvek

Rok 2019 je mezinárodním rokem periodické tabulky prvků, která vznikla ve své původní podobě před 150 lety. Podtitul letní školy tak bude PRVEK, ať už bude řeč o prvku architektonickém, urbanistickém, stavebním, konstrukčním, krajinném, chemickém nebo ochranném.

Letní škola, pořádaná ve dnech 26. až 30. srpna, je otevřena pro všechny zájemce bez rozdílu věku či profese. Stejně jako v loňském roce se  uskuteční v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Atelieru D. 

Podrobný program, přihlašovací formulář a další informace naleznete na stránkách pořadatele.

Program

  • pondělí a úterý – 26.–27. 8. – přednášky
  • středa  28. 8. – tradiční komentovaná procházka
  • čtvrtek a pátek – 29.–30. 8. – workshop

Workshop bude letos uskutečněn ve spolupráci s VŠVU v Bratislavě a bude zaměřen na netradiční konstrukční prvky pro experimentální architekturu (tensegrity, light weight structures, apod.).