Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

Opera MONUMENT - Janáčkova opera NdB

Janáčkova opera NdB začíná nový rok 2020 světovou premiérou opery Monument

Opera MONUMENT - Janáčkova opera NdB
  • Adresa:
    Rooseveltova 31/7
    Brno 602 00

Soubor Janáčkovy opery NdB vstoupí do roku 2020 s další světovou premiérou díla napsaného přímo pro něj. Po velmi úspěšné komorní opeře Michala Nejtka Pravidla slušného chování v moderní společnosti tentokrát vzniká dílo pro jeviště Janáčkova divadla, velký orchestr, deset sólistů a tři sbory: operní sbor, Český akademický sbor a Dětský sbor Brno.

Monument je názvem nové opery, ke které vytvořil libreto vynikající český režisér David Radok. Autorem hudby je skladatel a šéfdirigent brněnského operního souboru Marko Ivanović, jehož tvorbu již znají brněnští diváci z dětské opery Čarokraj či z komorního díla Poslední pólo určeného do pro operu netradičního prostředí – plovárnu. Monument je již čtvrtou inscenací, která po mimořádných inscenacích Věci Makropulos, Modrovousova hradu / Očekávání a Tří fragmentů z Juliette / Lidský hlas přivádí do brněnské opery Davida Radoka tentokrát nejen jako režiséra, ale i scénografa.

Inspiraci našli oba autoři v životním osudu sochaře Otakara Švece (1892–1955), který byl stejně jako dalších čtyřiapadesát sochařů v roce 1949 přinucen zúčastnit se soutěže na vytvoření pomníku J. V. Stalina. Absurdní a megalomanské zadání vyřešil Švec návrhem nerealizovatelného monumentu, který soutěž vyhrál. Politický tlak v průběhu realizace si nakonec vybral oběť nejvyšší. 

Záměrem Davida Radoka však nebylo vytvořit realistický příběh sochaře. Jeho text v jedenácti scénách zachycuje atmosféru a absurditu situací, do nichž jsou lidé manipulováni blíže neurčeným totalitním politickým režimem, který potlačuje nemilosrdně jedince a jeho osobitost a staví jej do situací, kdy se musí jako člověk a tvůrce vyrovnat s morálními i uměleckými dilematy.

Monument sice vychází z reálné předlohy Stalinova pomníku na Letné, ale nejedná se o dokument. Jde jen o volnou inspiraci touto absurdní stavbou, která obsahuje veškeré ingredience antické tragédie – největší monument oslavující jednoho z největších diktátorů a vrahů historie, kdy během stavby probíhají nejkrutější politické procesy, a před samotným odhalením pomníku autor spáchá sebevraždu.

Pokoušel jsem se odpoutat od dokumentární faktografie, sochař se jmenuje Sochař a ne Švec, není tam Nejedlý, Kopecký, ale 1. tajemník, náměstci… prostě žádná jména. Domnívám se, že opera vyžaduje jiné ztvárnění skutečnosti než divadelní hra, film nebo literární dílo. Potřebuje umocnit a vytáhnout jenom kvintesenci situací, vztahů; ale vyprávět tento příběh dokumentárně, to prostě nepasuje do operní formy.

David Radok

Z mého skladatelského pohledu se tedy nejedná o dílo „hledačské“ či experimentální, ale o vnitřně pestrý monolit, který využívá různorodých soudobých stylových prostředků k dosažení co nejlepší dramatické pravdivosti a k navození odpovídajících emocí a nálad. Dílo vzniklo na objednávku Národního divadla Brno a tento fakt jsme s panem režisérem brali od začátku v potaz. Už od prvních chvil bylo jasné obsazení hlavních postav, věděli jsme, že se můžeme opřít o skvělý sbor i orchestr, dokonce i výběr bicích nástrojů jsem průběžně s našimi perkusionisty konzultoval. Velikou roli už v prvotních úvahách rovněž měla i budova Janáčkova divadla se svým velkým jevištěm a architektonickým řešením zakotveným v estetice 70. let. Vznikla tak opera doslova „šitá na tělo“ jak souboru, tak celé instituci – i když ani po hudební stránce se nejedná o dílo jednoduché a klade na všechny účinkující často neobvyklé nároky.

Marko Ivanović

 

Hudební nastudování    Marko Ivanović
Režie
                David Radok
Scéna
                David Radok
Kostýmy
            Zuzana Ježková
Světelný design
        Přemysl Janda
Sbormistři            Pavel Koňárek, Michal Vajda, Valeria Maťašová

Osoby a obsazení

Sochař             Svatopluk Sem
Manželka
            Markéta Cukrová
Kolega
            Roman Hoza
Ministr kultury
        Ondřej Koplík
tajemník     David Nykl
Manželka 1. tajemníka
    Martina Mádlová
Milenka
            Tereza Kyzlinková
Zpěvačka
            Andrea Široká
Muž 1
            Igor Loškár
Muž 2
            Petr Levíček
Náměstek 1
            Pavel Valenta
Náměstek 2
            Petr Karas
Sochař 2
            Martin Novotný

Sbor a orchestr Janáčkovy opery NdB. Český akademický sbor. Dětský sbor Brno.

Premiéra 7. února 2020, Janáčkovo divadlo

Reprízy: 8., 28. a 29. 2. 2020