Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

projekt TAK to BYLO - Designblok´19

17.10.2019 – 21.10.2019, 23:59

Sociálně-umělecký projekt „TAK TO BYLO...“ Lenky Záhorkové, spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů.

Od 17.10.2019 exkluzivně k vidění na přehlídce současného designu Designblok 2019!

Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci # ptej se taky a příběh získáš !
Celý projekt nese společenské otázky a myšlenky o hodnotách, které přináší stáří.
 
Projekt vznikl jako diplomová práce Lenky Záhorkové. Se seniory vytváří sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní okamžiky a vzpomínky, o kterých se jinak mnohdy nedozvíme. Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu, by měl projekt vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat na problémy spojené se stářím.
 
„Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost.” Komentuje projekt Mgr, MgA. Zuzana Novotná Ištvanová, Ph.D, zabývající se dlouhodobě prací se seniory.
 
#designed by real life