Sousedé v knize - Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc

Sbírku Kniha 20. století tvoří kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé výtvarného umění 20. století. Těžištěm sbírky je česká knižní produkce, která je systematicky doplňována o zahraniční publikace.

Sousedé v knize - Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
  • Adresa:
    Denisova 824/47
    Olomouc 779 00

Výstava představí vývoj české a německé knihy od počátku 20. století, kdy se v ní odráží umělecké směry secese, symbolismus, dekadence a později expresionismus a kubismus. Hlavní kapitolou je pak období meziválečné avantgardy - funkcionalisticky orientované knižní úpravy, konstruktivistická typografie, užití fotografie a fotomontáže na knižních obálkách i knižní úpravy v duchu poetismu a surrealismu. Výstava se zaměří na specifika české a německé knižní tvorby, jak se v sousedních zemích navzájem ovlivňovala a v čem se naopak odlišovala.

Kurátorka: Hana Bartošová

Salon, Kabinet
20. 6. – říjen 2019