Památník Lidice uchovává vzpomínky na událost vyhlazení obce

22. květen 2024, 7:15
Památník Lidice uchovává vzpomínky na událost vyhlazení obce

Památník Lidice se nachází ve stejnojmenné obci zhruba 20 kilometrů západně od Prahy.

 

Historie Lidic

Osud malé vesnice se začal naplňovat 10. června 1942, kdy zde němečtí nacisté zavraždili 173 lidických mužů. Lidické ženy byly vězněny v koncentračních táborech, 82 lidických dětí bylo zavražděno ve vyhlazovacím táboru v Chelmnu. Obec byla vypálena a srovnána se zemí. Život se sem začal pomalu vracet od června 1947, kdy byl položen základní kámen nových Lidic.

Památník Lidice

Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se 10. června 1942 stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. Areál Lidic byl prohlášen kulturní památkou 3. března 1962, 16. srpna 1995 byl nařízením vlády prohlášen za národní kulturní památku.

Galerie

Lidická galerie se nachází uprostřed nových Lidic, asi 500 metrů od muzea Památníku Lidice. Stavba budovy podle projektu arch. Františka Marka byla zahájena v roce 1957 a do roku 1989 sloužila jako kulturní dům obce. Po převodu do soukromých rukou přestala sloužit svému původnímu účelu a začala chátrat. Objekt byl vykoupen státem a v letech 2002–2003 přestavěn k nynějšímu využití.

Síň In Memoriam

Síň je součástí areálu památníku, nachází se pod terasou dvouramenného schodiště sestupujícího k pietnímu území. Prostor je využívaný k tematickým výstavám vztahujícím se k historii Lidic, jejich obyvatelům a dalším událostem a osobnostem s obcí spojených.

Výstavní prostor Pod Tribunou

Zde se nachází obnovená a zmodernizovaná expozice výstavy "Lidice (v) minulosti". Ke shlédnutí mj. dokument VES LIDÍ a virtuální 3D model obce Lidice z roku 2022.

Růžový sad

V roce 1955 byl mezi novými a starými Lidicemi založen květinový sad na památku obyvatel Lidic, kteří byli vyvražděni právě v čase květu růží. Nyní zde roste přes 24.000 růžových keřů ve 240 odrůdách včetně unikátní odrůdy „Lidice“. Z výšky je zřetelný tvar třech květů růží, které jsou tvořeny jednotlivými keři. Největší růže symbolizuje lidické muže, menší růže lidické ženy a nejmenší růže lidické děti.

Muzeum

Budova muzea postavená v roce 1962 podle projektu arch. Františka Marka se nachází v sousedství východního křídla kolonády, asi 100 m od hlavní silnice Praha–Kladno. V roce 2006 byl celý objekt rekonstruován, rozšířen a doplněn o novou multimediální expozici „A nevinní byli vinni“.

Stálé expozice

A nevinní byli vinni…  

Návštěvníci jsou seznámeni se životem a osudy obyvatel obce, jejím zničením a obnovou na pozadí klíčových dobových událostí. Obrazy starých časů, které ožívají na stěnách labyrintu minulosti, vycházejí z nejnovějších historických bádání. Přibližují druhou světovou válku i jednotlivé lidské osudy. Expozice vychází z konfrontace strohého betonového prostoru se světelnými obrazy dnes již nežijících lidí a jejich obce a z připomenutí tváří a jmen, které by neměly zmizet z naší paměti.

Lidická sbírka umění

Sbírka založená roku 1966 se nachází v objektu Lidické galerie. Obsahuje více než 500 uměleckých děl od autorů z celého světa, kteří svá díla věnovali Lidicím. Lidická sbírka umění je jedinou solidární sbírkou v ČR.

Stavíme nové Lidice

Expozice přibližuje výstavbu nových Lidic, jejich architektury, bytové kultury a každodenního života. Je významným příspěvkem nejen pro poznání poválečných dějin architektury a designu, ale poodkrývá i dosud stále málo zmapovanou historii a politické pozadí poválečné obnovy Československa

Expozici naleznete v rodinném domě na adrese: Osady Ležáků č. p. 116, Lidice.

www.lidice-memorial.cz

1.1.2024 – 31.12.2024, 23:59
Vznik Lidické sbírky výtvarného umění těsně souvisí s poválečnou obnovou obce a následným každoročním připomínáním tragédie z... více
1.1.2024 – 31.12.2024, 23:59
Stálá expozice o lidické tragédii byla pod názvem A nevinní byli vinni… otevřena v roce 2006. Divákovi nabízí emotivní vstup do... více