Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo

6.3.2020 – 7.6.2020, 23:59

Milí přátelé umění,

přijměte prosím pozvání na šestou vernisáž a výstavu v zóně pro umění 8smička.

Výstava vychází z předpokladu, že umění, jak volné, tak užité, není pouhým zrcadlem autorovy duše, ale je formováno i řadou kulturních a společenských vlivů a okolností.

Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo
  • Adresa:
    Kamarytova 97,
    Humpolec, 396 01

Zamýšleným cílem není prezentovat ucelený vývoj sklářské tvorby, ani ukázat nepřeberné množství technik zpracování skla nebo obdivovat krásu a jedinečné vlastnosti tohoto materiálu. Ve výstavě se návštěvník setká se sklem volným, užitým, historickým i současným, z rukou etablovaných i začínajících umělců, přičemž se hlavním kritériem výběru stává schopnost daných exponátů tlumočit a ilustrovat obecnější témata spojená s dějinami a vývojem sklářské tvorby.

Kurátoři / Curators: Kamila Huptychová & Adam Tureček
Architekt / Architect: Adam Tureček
Grafický design / Graphic design: Štěpán Malovec & Martin Odehnal

Vystavující umělci / Artists: Jakub Berdych Karpelis, Jiří Brabec, Jaroslava Brychtová, Václav Cigler, Jiří Černický, Jan Formáček, Klára Horáčková, Lukáš Houdek, Martin Janecký, Anna Jožová, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský. Michal Machat, Petr Mikošek, Ondřej Němec, Lukáš Novák, Rony Plesl, Jiří Přibyl, Miluše Roubíčková, René Roubíček, Matouš Řeřicha, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Vratislav Šotola, Marieta Tedenacová, Adam Tureček, Maxim Velčovský, Kristýna Venturová, XYZ (Dominik Jančík, Marek Šilpoch, Oliver Torr), Dana Zámečníková a další / and others