Město Telč je právem nazýváno perlou Moravy

10. říjen 2023, 14:34
Město Telč je právem nazýváno perlou Moravy

Město Telč se rozprostírá v Kraji Vysočina na Českomoravské vrchovině, v polovině cesty mezi Prahou a Vídní.

Telčské náměstí Zachariáše z Hradce mnoho lidí považuje za nejkrásnější náměstí v Čechách. Historické centrum města Telč je místo zapsané mezi památky UNESCO, je krásným příkladem plynulé návaznosti baroka na renesanci. Na náměstí můžete vidět většinu domů s typickým renesančním podloubím a barokními fasádami a štíty. Plochu náměstí v jeho východní polovině zdobí Mariánský sloup a dvě kašny.

Mezi další půvabné místo patří areál gotického hradu a renesančního zámku s kazetovými stropy a obdivuhodnou výzdobou. Zámek Telč je opravdovým renesančním skvostem. Původně gotický hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek tehdejším majitelem panství Zachariášem z Hradce. Na prohlídkových trasách spatříte kromě zachovaného exteriéru také interiéry v neporušené, původní podobě. Místnosti jsou v původním stavu a věrně tedy nastiňují podobu tehdejších šlechtických interiérů.

Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 250 metrů. Telčské podzemí je pojato jako zábavná multimediální expozice. 

Rozhledna Oslednice vznikla podle zkomoleniny slova Poslednice neboli poslední cesta odsouzenců na smrt oběšením. Na tomto vrchu pak byla na konci 19. století vybudována původní dřevěná rozhledna, 16 metrů vysoká. Na stejném místě pak byla postavena stanice pro přenos signálu mobilních telefonů a současně veřejně přístupná rozhledna. Na její vrchol se dostanete po zdolání 175 schodů. Vyhlídkový ochoz je ve výšce 31 metrů, přijďte se pokochat krásnými výhledy.

Ve městě dále milovníci poznávání naleznou Muzeum Vysočiny Jihlava. Muzeum v Telči patří mezi nejstarší muzea na jihozápadní Moravě.

Výlety v okolí Telče

Vydat se na výlet do okolí Telče, můžete na hrad Roštejn, jehož dominantou je sedmiboká gotická 45 metrů vysoká věž, která vykukuje z okolních lesů. Hrad můžete znát z pohádek Jak se budí princezny nebo Z pekla štěstí. Můžete zde navštívit několik prohlídkových okruhů. V okruhu Lovecké sídlo v proměnách dějin vás trasa zavede do různých dějinných období a představí živý obraz života na loveckém sídle. Samostatně průchozí prohlídka Příroda, lovectví a myslivost vede hradními ochozy, kaplí a botanickým sálem. Je primárně určena rodinám s dětmi.

Hrad Štamberk je zase spojen s pověstmi o templářích, jejich pokladech skrytých ve skalách a také o tajných chodbách, které prý vedly až do Telče nebo na hrad Roštejn. Z hradu se dochovalo pouze torzo palácové zdi, zbytky strážní věže a hradeb. V okolí zříceniny se nachází přírodní rezervace s původními bukovými porosty. Balvanitý svah přechází v kamenné moře, tento pohled si nenechte ujít.

Nedaleké rašelinné jezírko Rosička je domovem několika druhů ohrožených rostlin a živočichů. Tento oligotrofní lesní rybníček je jednou z posledních lokalit ohroženého leknínu bělostného. Vodní plocha je skoro celá pokryta oku lahodícím leknínem, zejména v květnu a červnu je to krásná podívaná.

Turistické informační centrum Telč

adresa: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
telefon: +420 567 112 407; +420 567 112 408
e-mail: info@telc.eu
fb: www.facebook.com/MestoTelc
www.telc.eu

logo_vysocina

„Podpořeno Krajem Vysočina v rámci projektu Pozvání do Telče – města UNESCO.“

www.kr-vysocina.cz